Publicerad: 10 mars 2020

Diagram från CSV-fil

Instruktion för att skapa en CSV-fil som används till att skapa ett diagram på skr.se.

"Diagram från CSV-fil" är en funktion för att automatiskt visa diagram på en webbsida. Istället för att skapa diagrammet som en vanlig bild genereras det utifrån data som finns i en CSV-fil. Vill du använda funktionen kontaktar du din huvudredaktör.

CSV står för "komma-separerade värden" och är en textfil som innehåller den data som finns i en tabell. Värdena i tabellen avgränsas med semikolon. Du kan skapa CSV-filer från till exempel Excel genom att skapa tabellen där och sedan exportera som .csv.

Exportera till CSV från Excel

Gör så här:

  1. Skapa dina tabelldata i Excel.
  2. Välj Spara som...
  3. Välj Filformat: CSV UTF-8 (kommaaavgränsad) (.csv)

Tänk på

  • Cellerna i Excel-bladet måste ha antingen Allmänt, Text eller Nummer som format
  • Siffror får inte ha prefix eller suffix (procent, dollartecken och så vidare
  • Tabellen kan - men måste inte - ha rubrikrader/-celler
  • Filformatet måste vara UTF-8
  • Värdena måste ha semikolon som avgränsare
  • CSV-filens namn används som diagramrubrik på webbsidan

Illustrationer: från Excel till CSV till publicerat diagram

Tabelldata i Excel

1. Tabell i Excel

CSV-export från Excel

2. Textfil i CSV-format

Exempel på diagram

3. Diagram på webbsidan

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!