Publicerad: 9 december 2020

Dokument, bifogade filer

Riktlinjer för bifogade dokument och filer.

Namngivning av dokument

 • Använd bara a-z, 0-9, och (bindestreck) i filnamnet.
 • Använd inte mellanslag i filnamnet.
 • Filnamnet ska beskriva vad filen innehåller.

Exempel

Delegationslista-PBL-20141218.pdf

TN4-Forelaggande-om-komplettering-feb-2015.pdf

SKL-pm-barplockare.pdf

Avtal-kliniska-provningar-studier-20090301.pdf

Versionshantering av dokument

 • Det är alltid den senaste versionen av dokumentet som ska finnas på webbsidan.
 • Versionsnummer och utgåvor av dokument ska anges inne i dokumentet.
 • Versionsnummer och utgåvor av dokument anges vanligen inte i filnamnet.
 • Om ett dokument byts ut regelbundet på en sida som i övrigt inte ändras ofta kan versionsnummer behöva anges även i filnamnet.

Därför är filnamnet viktigt

De som använder vanliga datorer för att ladda ner och läsa dokument fyller snabbt sin hårddisk med väldigt många filer. Då gäller det att filnamnet beskriver vad filen innehåller för att det ska gå att återfinna det vid behov.

Genom att inte använda svenska tecken, mellanslag eller specialtecken i filnamnet minimerar du risken att filen inte går att öppna hos mottagaren. Förutsatt att denne har programvara som kan öppna filen, såklart.

Dokumentformat

 • Var tydlig med hur man ska använda dokumentet när du beskriver det i texten. Är det en mall, så skriver du det. Är dokumentet enbart för läsning, så skriver du det.
 • Dokument som publiceras för nedladdning ska alltid vara i PDF-format. PDF-dokumentet ska uppfylla lagkraven för tillgänglighet.
  • Undantag är dokument som ska användas som mall eller för annan bearbetning av besökaren. Dessa kan vara i ett annat filformat än PDF, men formatet måste alltid anges i länktexten eller i direkt anslutning till dokumentlänken.
 • Om dokumentet är avsett för presentation, till exempel en Powerpoint-presentation, kan filens ursprungliga format användas. Dock ska även en PDF-version av dokumentet publiceras på samma ställe.

Tillgängliga dokument

Dokument på alla SKR:s webbplatser ska vara tillgängliga. Det innebär att dokumentet ska kunna läsas av alla, även personer som använder läshjälpmedel som till exempel skärmläsare.

 • Använd formatmallarna i Word när du skapar ett dokument. Spara sedan som PDF.
 • Publicera aldrig scannade dokument på webben, läshjälpmedel kan inte läsa upp det.
 • Behöver dokumentet en skriftlig namnteckning kan du scanna in namnteckningen och lägga in det som en bild, spara sedan dokumentet som PDF.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) i kraft. För dokument innebär lagen i korthet:

 • Dokument som är skapade efter den 23 september 2018 ska vara tillgängliga senast den 23 september 2020. Detta gäller om dokumentet ska spridas i digitala kanaler, exempelvis på webbplatser eller via e-post.
  • Om dokumentet publiceras på en ny webbplats (det vill säga är skapad efter den 23 september 2018) ska det vara tillgängligt senast den 23 september 2019.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!