Publicerad: 4 mars 2020

Kalenderhändelser

Riktlinjer för publicering av kalenderhändelser.

Allmänt

 • Bara evenemang som SKL är arrangör eller medarrangör till publiceras i "Kurser och konferenser" på skl.se. Vi gör inte reklam för andras arrangemang.
  • Om andras evenemang ska lyftas fram kan detta göras under det aktuella ämnet.
 • Det ska alltid finnas en kontaktperson från SKL som kan svara på innehållet.
 • Kalendern innehåller bara aktuella evenemang. Genomförda evenemang avpubliceras av webbredaktionen efter slutdatum.
 • Inställda evenemang behandlas som vanliga kalenderhändelser och avpubliceras dagen efter evenemangets ursprungliga slutdatum.
 • Om evenemanget flyttas till ett annat datum återanvänds den ursprungliga kalenderhändelsen istället för att skapa en ny.
 • Programmet för evenemanget ska alltid presenteras i brödtexten.
 • Bifoga bara program/inbjudan som nedladdningsbart pdf-dokument om det finns information i dokumentet som inte kan publiceras direkt i kalenderhändelsen.
  • Exempel på sådant som kan vara svårt att "få plats med" är detaljerad bakgrundsinformation om ämnet, evenemanget eller föreläsarna.
 • Kalenderhändelser bör inte ha relaterad information längst ner på sidan, det upplevs bara som distraherande i det sammanhanget.
 • Riktlinjerna för vanliga sidor och artiklar gäller även för kalenderhändelser. Undantagen beskrivs nedan.

Sidrubrik

 • Ange evenemangets namn som sidrubrik.
 • Om evenemanget är återkommande men hålls på olika orter, anger du orten inom parentes sist i rubriken.
 • Helst en rad text (35 tecken) (70 tecken), max två. Det motsvarar helst 35, max 70 tecken (inklusive blanksteg).
 • Sidrubrikens format ska vara rubriknivå 1 (h1). H1 får inte användas till något annat än just sidrubriken.
 • Var sparsam med frågetecken, utropstecken eller kolon i rubriker.

Ingress

 • Ingressen ska beskriva vad evenemanget handlar om och varför man ska anmäla sig till det.
 • Helst tre rader (220 tecken), max fyra (280 tecken). Blanksteg räknas som ett tecken.
 • Ingressens format ska vara "Ingress". Formatet "Ingress" får bara användas i ingresser.
 • Ingresser skrivs alltid utan styckebrytning.

Brödtext

 • Ange evenemangets program med tider, programpunkter och föreläsare om det finns.
 • Om det finns ett pdf-dokument som ska bifogas kalenderhändelsen ska länken till dokumentet läggas överst i brödtexten.
  • Samma riktlinjer som för andra länkar och länktexter gäller.
 • Utnyttja mellanrubriker för att göra informationen om programmet, vilka som medverkar och liknande upplysningar tydlig.

Information om evenemanget (metadata)

Startdatum och slutdatum

 • Start- och slutdatum måste alltid anges för en kalenderhändelse
 • Om det inte finns en start- respektive sluttid sätts metadatat "Visa endast datum" till "Ja".

Plats

 • Ange bara lokal och adress för evenemanget. Orten anges som separat metadata.

Målgrupp

 • Ange de viktigaste målgrupperna för evenemanget. Separera dem med kommatecken.
 • Undvik generella målgruppsbeskrivningar som "intresserade av samhällsfrågor" och liknande. Det ska framgå tydligt för vilka yrkesroller (eller motsvarande) evenemanget är lämpligt.

Anmälningslänk

 • Anmälningslänkar till Delegia ska öppnas i nytt fönster och ha följande länkbeskrivning: "Anmäl dig. Länken öppnas i nytt fönster."
 • Intresseanmälningar som ska skickas till en e-postadress ska länkas via en särskild sida med ett anmälningsformulär. Länken får inte gå direkt till en e-postmottagare.
  • Kontakta din huvudredaktör om anmälningslänken ska gå till en e-postadress.

Kontaktinformation

 • Det ska alltid finnas så kallad relaterad kontaktinformation, det vill säga kontaktuppgifter till den som kan svara på frågor om innehållet i evenemanget, respektive frågor om själva anmälningsförfarandet.
  • Använd texten "Frågor om innehållet:" respektive "Frågor om anmälan:" som överskrift för kontaktuppgifterna.
  • Kontaktuppgifter (inklusive överskrift) för Konstella kan infogas automatiskt genom att välja "Ja" för metadatat "Använd kontaktuppgifter till Konstella".

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!