Publicerad: 5 november 2020

Länkar, länktexter

Riktlinjer för att skriva korrekta länkar.

Placering av länkar

 • Länkar ska placeras så tidigt som möjligt på sidan. Det gäller särskilt om länken uppmanar till en handling, till exempel att anmäla sig till ett seminarium.
 • Länkar ska placeras direkt efter det textstycke som handlar om det som länken leder till.
 • Har du flera länkar som handlar om samma sak ska du placera dem tillsammans. De ska läggas direkt efter det textstycke som handlar om det som länkarna leder till.
 • Länkar som handlar om olika saker ska inte placeras tillsammans. Försök istället att dela upp dem, till exempel med korta inledande texter eller underrubriker.
 • Länkar får inte göras i form av punktlistor.
 • Om länken till en sida redan finns synlig i sidans undermeny får du inte upprepa samma länk i innehållsytan på sidan.

Länktexter

 • Skriv det viktigaste så tidigt som möjligt i länktexten.
 • Länkar ska kunna läsas som separata enheter. Man ska inte behöva läsa omgivande text för att förstå vad länken handlar om eller vad som händer när man klickar på den.
 • Länkar som är mer än en rad är svåra att läsa. Det är bra att den är kort men viktigare är att den är begriplig och överensstämmer i stora drag med rubriken på sidan eller filen du länkar till.
 • Du får inte använda länktexter av typen ”Läs mer”, ”Klicka här”, ”Hela nyheten”, "Ladda ner" och så vidare. Det måste alltid framgå av länktexten vad länken handlar om.
 • Inled inte en länktext med ”Gå till …”, ”Länk till …”, ”Ladda ner rapporten …” eller liknande om du inte absolut måste för att det ska bli begripligt.
 • Ange inte i länktexten att det är en webbplats som du länkar till, besökaren är ju redan på webben. Skriv alltså inte ”Socialstyrelsens webbplats” utan bara ”Socialstyrelsen”.
 • Om du har flera länkar på samma sida som leder till olika sidor/dokument får du inte använda samma länktext för länkarna. Finns det inte några alternativ till att använda samma länktext till olika länkar ska du ange alternativa texter till länkarna.

Alternativa texter till länkar

 • Om länktexten redan är beskrivande ska du inte använda alternativ text, eftersom besökare med skärmläsare då riskerar att få texten uppläst två gånger.
  • Du får inte använda samma länktext för flera olika länkar på en sida.
 • En alternativ text bör inte vara längre än 50-60 tecken. Det är inte en ersättning för länkar av typen ”Läs mer” och ska endast användas då länktexten inte går att göra självförklarande på något annat sätt.

Webbadresser och e-postadresser

 • Skriv inte ut adresser till webbsidor i länktexten. En besökare kan kopiera adressen genom att högerklicka på själva länken.
  • Undantag görs om du har en lista med adresser till flera webbplatser. Då är det troligen lättare för besökaren att kopiera adresserna om du skriver ut dem i länktexten.
 • I de flesta fall kan webbadresser förkortas så att du kan utelämna ”www”, men inte alltid. Du måste alltid prova en adress innan du använder den som länkmål eller länktext.
 • Du ska alltid skriva ut hela e-postadressen i länktexten, så att adressen enkelt kan kopieras av besökaren.

Länkar till webbsidor

 • Länkar till webbplatser ska alltid öppnas i samma fönster.
 • Vissa webbsidor kan öppnas i nytt fönster:
  • Webbsidor som inte ger besökaren möjligheten att använda webbläsarens bakåtknapp på ett normalt sätt.
  • Webbsidor som inte har någon egen navigering.
 • Om länken öppnar ett nytt fönster måste du alltid ange detta i länktexten.

Länkar till dokument

 • Dokument ska alltid öppnas i samma fönster.
 • Ange vilken typ av dokument som du länkar till. Exempel på det är PDF, Word, Excel och så vidare.
 • Använd PDF som format, och bara i undantagsfall Word och Excel. Det är inte säkert att ett Word- eller Excel-dokument som du själv kan öppna och läsa är läsbart för besökaren.

Länkar till video och annan multimedia

 • Om videon eller multimedia-filen visas utan egen navigering ska du öppna länken till den i ett nytt fönster. Ange detta i länktexten.
 • Ange alltid vad som krävs för att se videon eller multimedia-filen, antingen i länktexten eller i omedelbar anslutning till den.

Länkar till material på annat språk

 • Skapa två länkar: en på samma språk som materialet du länkar till och en på svenska.

Länkade bilder

 • Textlänkar får inte ersättas med länkade bilder.
 • Bilder ska inte vara länkade.

Ankarlänkar

Ankarlänkar är länkar som används för att navigera till en särskild del av en sida.

 • Ankarlänkar används bara i undantagsfall.
 • Istället för att använda ankarlänkar kan du dela upp innehållet på flera sidor och länka mellan dem istället. Det blir mycket bättre för besökaren.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!