Publicerad: 10 mars 2020

Notifiering till prenumeranter

Riktlinjer för notifieringar till prenumeranter på webbinnehåll från skr.se.

När en sida eller artikel publiceras kan man samtidigt skicka ut en notifiering till de som valt att prenumerera på nytt eller uppdaterat innehåll från skr.se.

 • En notifiering måste alltid innehåll ett meddelande, så det inte bara blir en ensam länk som skickas ut till prenumeranterna.
 • Tänk noga igenom konsekvenserna av att skicka en notifiering. Den är inte ett komplement till andra kanaler för kommunikation, som till exempel nyhetsbrev.
 • Om meddelanden från SKR inte skapar omedelbar nytta för mottagaren - eller skickas för ofta - uppfattas det som spam och förstör vår trovärdighet i andra sammanhang.

Så skriver du en bra notifiering

 • Var korfattad.
 • Sammanfatta vad som är nytt på sidan som du notiferar prenumeranten om.
 • Utgå gärna från sidans/artikelns rubrik och ingress när du skriver ämnesrad och meddelandetext.
 • Tala om redan i ämnesraden vilket ämne notifieringen handlar om. Se exempel nedan för hur det ska göras.
 • Lägg inte till egna länkar i notiferingstexten. Notifieringen är bara till för att tala om för prenumeranten att det finns nytt eller uppdaterat innehåll på skr.se.
 • Ämnesraden och meddelandet är en helhet som ska ge läsaren den information som behövs för att hen ska förstå vad det handlar om och vilja klicka på länken till sidan. Exakt vad som ska skrivas är därför en redaktionell bedömning.

Exempel på notifiering

Ämne:
Förbättrad vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga | Hälsa och sjukvård

Meddelande:
Från och med 1 oktober ändras patientdatalagen så att det blir möjligt för personer med nedsatt beslutsförmåga att delta i kvalitetsregister.

När är notifiering användbart?

Överväg att skicka en notifiering när:

 • Du skapat en sida med ny och unik information, till exempel en nyhet/aktualitet.
 • En befintlig sida har genomgått stora förändringar.
 • När du har skapat en ny artikel i en FAQ.
 • Det går att anmäla sig till en kurs, konferens eller annat evenemang.
 • Du har gjort en kalenderhändelse långt i förväg, så kallad "save the date", men där det dröjer åtminstone ett par veckor innan det går att anmäla sig.

När ska jag inte använda notifiering?

Skicka inte notifiering när:

 • Du har rättat stavfel.
 • Du har gjort bara små ändringar på sidan.
 • Sidan inte tillför något nytt inom ett område.
 • Sidan vänder sig till en väldigt liten målgrupp.
 • Du har ett allmänt behov av att meddela dig till SKR:s målgrupper.

Vem utför notifieringen?

 • Det är den som startar publiceringsflödet som ska bedöma om sidan/artikeln ska notifieras eller inte.
 • Redaktörer (som ju kan publicera utan att skicka sidan/artikeln för granskning) utför notifieringen på egen hand.
 • Redigerare (som ju måste skicka sidan/artikeln för granskning innan den blir publicerad) ska inte aktivera notifieringsfunktionen. 
  • Redigeraren gör en anteckning i kommentarsfältet om att sidan/artikeln ska notifieras, samt skriver den ämnesrad och text som meddelandet ska innehålla.
  • Granskande redaktör/huvudredaktör utför notifieringen i samband med godkännandet.

Så fungerar prenumerationen på skr.se

Prenumerationen på skr.se baseras på sidans placering i strukturen, inte vad sidan handlar om. Alla sidor som går att prenumerera på har en länk ovanför sidrubriken

Prenumerationen utgår från webbplatsens nivå 2 (sidan man kommer till efter att ha klickat på en rubrik i huvudmenyn) och alla sidor som ligger under den sidan. En prenumeration på sidan ”Juridik” omfattar alltså samtliga sidor som ligger under den sidan i strukturen.

Omvänt innebär en prenumeration på sidan ”Miljörätt” att man automatiskt också prenumererar på alla andra sidor under sidan ”Juridik”.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!