Publicerad: 20 januari 2021

Relaterad information, etiketter

Riktlinjer för relaterad information längst ner på sidan. Observera att kontaktuppgifter har egna riktlinjer och inte avhandlas här.

 • Relaterad information ska alltid ligga längst ner på sidan, efter den huvudsakliga informationen.
 • Relaterad information grupperas under särskilda etiketter.
 • Relaterad kontaktinformation ska inte skapas med en manuell etikett, utan görs genom att ange särskild metadata i samband med publicering av sidan.
 • Bara de förbestämda etiketterna får användas på skl.se. Det är inte tillåtet att skapa egna etiketter.

Etiketter för relaterad information

Följande etiketter är tillåtna och de ska vara i den här ordningen:

Fakta

 • Används för att i text (gärna punktform) kortfattat beskriva ”hårda” uppgifter inom ett ämne.
 • Får inte innehålla länkar.

SKL tycker

 • Används för att visa ut klickbar rubrik + ingress till ”SKL tycker” inom ämnet.
 • Artikeln hämtas från det centrala arkivet för ”SKL tycker” och baseras på metadata (ämnestagg).

Aktuellt

 • Används för att visa ut klickbara rubriker till nyheter och aktualiteter inom ämnet.
 • Rubrikerna hämtas från det centrala nyhetsarkivet och/eller ett lokalt nyhetsarkiv (i samband med ämnet).

Kurser och konferenser

 • Används för att visa ut klickbara rubriker till kalenderhändelser som ligger i det centrala kalenderarkivet.
 • Den sista länken ska alltid erbjuda en genväg för att hitta alla konferenser inom ämnet (om sådana finns). Länktexten ska då vara ”Alla kurser och konferenser inom X” (X=ämne).
  • I de fall vi erbjuder bara kurser eller bara konferenser inom ämnet går det att skriva till exempel ”Alla konferenser inom skola” som länktext.

Webbutbildningar och beställningsbara utbildningar

 • Används för att visa ut klickbara rubriker till webbutbildningar och beställningsbara utbildningar som ligger i de centrala arkiven under Kurser och konferenser.
 • Den sista länken ska alltid erbjuda en genväg för att hitta alla webbutblldningar och beställningsbara utbildningar inom ämnet. Länktexten ska då vara ”Alla webbutbildningar och beställningsbara utbildningar inom X” (X=ämne).
  • I de fall vi erbjuder bara webbutbildningar eller bara beställningsbara utbildningar inom ämnet går det att skriva till exempel ”Alla konferenser inom skola” som länktext.

Publikationer

 • Används för att visa ut klickbara rubriker till publikationer som ligger i det centrala publikationsarkivet på skr.se.
 • Den sista länken ska alltid erbjuda en genväg för att hitta alla publikationer inom ämnet (om sådana finns). Länktexten ska då vara ”Alla publikationer inom X” (X=ämne).

Bloggen [ bloggens namn ]

 • Etiketten ska vara bloggens namn om ordet "blogg" ingår i namnet, annars ska etiketten vara "Bloggen " följt av bloggens namn.
  • Exempel 1: SKL:s skolblogg
  • Exempel 2: Bloggen Förändra radikalt
 • Används för att visa ut inlägg från en SKL-blogg via RSS.
 • Bara det senaste inlägget från bloggen.
 • Kan också vara länk till bloggens startsida om det passar bättre än att ha senaste inlägget.

Lärande exempel

 • Används för att visa ut klickbara rubriker till lärande exempel som ligger i det centrala arkivet för lärande exempel. Använd nyhetsmodul.
 • Den sista länken ska alltid erbjuda en genväg för att hitta alla lärande exempel inom ämnet (om sådana finns). Länktexten ska då vara ”Alla lärande exempel inom X” (X=ämne).

Nyhetsbrev

 • Används för länk till (dold) sida med nyhetsbrev inom ämnet.

Tjänster

 • Används för länkar till andra webbaserade tjänster som SKL erbjuder inom det aktuella ämnet, till exempel en databas.

Blanketter och mallar

 • Används för att visa blanketter och mallar som är relaterade till sidan.

Läs vidare

 • Används för länkar till andra sidor inom ämnet, på skl.se eller andra webbplatser.
 • Får inte vara länkar till sidor som redan syns i sidans undermeny.

Antal etiketter och antal länkar under varje etikett

 • Alltför många etiketter och länkar på en sida gör sidan svår att ta till sig, eftersom syftet blir otydligt. Helheten avgör hur många länkar och etiketter som bör användas på sidan.
 • Ett riktmärke är max 8-10 länkar totalt, fördelat på 1-3 länkar per etikett.
 • Om sidan bara innehåller etiketten "Aktuellt" kan det vara motiverat med 3-5 länkar.
 • Om sidans länkar är fler än antalet rader text i huvudinnehållet, så kanske innehållet bör struktureras på något annat sätt.

Så skapas länkarna under etiketten

Om länkarna under etiketten kan skapas genom att använda en nyhetsmodul som pekar mot ett arkiv med artiklar ska detta alltid göras. Exempel på etiketter där nyhetsmodul alltid ska användas istället för att länkarna skapas manuellt:

 • Aktuellt
 • Kurser och konferenser
 • Bloggen [ bloggens namn ]
 • Publikationer

Exempel på etiketter

Exempel på etiketter för relaterad information

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!