Publicerad: 2 december 2019

Utfällbart innehåll

Riktlinjer för när du använder funktionen för att skapa utfällbart innehåll på en sida.

 • Utfällbart innehåll används för att dölja en viss typ av innehåll tills besökaren klickar på rubriken. Först då visas hela innehållet.
 • Utfällbart innehåll ska användas mycket sparsamt, eftersom de försämrar sidans sökbarhet.
 • Utfällbart innehåll kan användas när varje del av innehållet är för litet för att motivera en egen sida.
  • Det utfällbara innehållet måste ingå i en kontext, det vill säga sidan som helhet ska fortfarande handla om bara en sak.
 • Utfällbart innehåll får inte användas för dekorativa ändamål, det vill säga göra en lång sida kortare.
 • Om syftet med sidan är att presentera frågor och svar ska funktionen Frågor och svar användas istället för utfällbara rubriker.
 • Exempel på när utfällbart innehåll kan vara lämplig att använda:
  • Processbeskrivningar
  • Steg-för-steg-instruktioner
  • Förteckningar
  • Handledningar
 • Kontakta alltid din huvudredaktör för rådgivning innan du använder utfällbart innehåll.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!